Przewodniczący Okręgowych Komisji Wyborczych na kadencję 2016-2019

OKW nr 1 - WGiG, dr inż. Artur Bator                    

OKW nr 2 – WIMiIP, dr hab. inż. Kazimierz Kowalski        

OKW nr 3 – WEAIiIB, dr hab. inż. Krzysztof Duda                

OKW nr 4 – WIEiT, dr hab. inż. Przemysław Krehlik, prof. nadzw.    

OKW nr 5 – WIMiR, dr hab. inż. Marek Hryniewicz, prof. nadzw.    

OKW nr 6 – WGGiOŚ, dr hab. inż. Włodzimierz Jerzy Mościcki        

OKW nr 7 – WGGiIŚ, dr inż. Antoni Rzonca                    

OKW nr 8 – WIMiC, dr hab. Jan Migdalski, prof. nadzw.            

OKW nr 9 – WO, dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. nadzw.        

OKW nr 10 – WMN, dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.    

OKW nr 11 – WWNiG, dr hab. inż. Zbigniew Fąfara                

OKW nr 12 – WZ, dr inż. Jacek Obrzud                    

OKW nr 13 – WEiP, dr hab. Danuta Olszewska                

OKW nr 14 – WFiIS, dr hab. inż. Zdzisław Stęgowski            

OKW nr 15 – WMS, dr hab. Jan Malczak, prof. nadzw.            

OKW nr 16 – WH, dr Tomasz Masłyk                    

OKW nr 17 – jednostki pozawydziałowe, mgr Marta Urbaniec            

OKW nr 18 – jednostki pozostałe, Jolanta Wolańska