Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa odgrywa bardzo ważną rolę w prowadzeniu badań naukowych oraz w procesie kształcenia.


Akademia posiada ponad 250 umów generalnych z zagranicznymi uniwersytetami, politechnikami i instytutami badawczymi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji, dotyczących wielokierunkowych działań w zakresie kształcenia i badań naukowych, a także ponad 450 umów z uczelniami w ramach programu Erasmus+. Ponadto AGH jest stroną 26 umów o podwójnym dyplomowaniu z prestiżowymi uczelniami Niemiec, Francji, Japonii, Ukrainy oraz Finlandii, w ramach których studenci zdobywają wiedzę na dwóch uczelniach wyższych równolegle.

 

Sukcesem AGH jest nagroda „International Student Satisfaction Awards 2016” w ramach badania satysfakcji wśród studentów programu Erasmus, które zostało przeprowadzone przez Europejski portal StudyPortals. Tylko dwie uczelnie z naszego kraju znalazły się wśród wyróżnionych w tym zestawieniu, a nagroda została przyznana 14 europejskim uczelniom (spośród 153 nominowanych).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza jest członkiem m.in. następujących organizacji międzynarodowych:

 • ACRU (Association of the Carpathian Region Universities)
 • EUA (European University Association)
 • IAU (International Association of Universities)
 • SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs)
 • AEUA (Arab and European Universities Association)
 • KMM-VIN AISBL (European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Material AISBL)
 • C-MAC NSU NPO (European Intigrated Centre for the Development of New Metallic Alloys and Compounds)
 • T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe)
 • Magalhaes Network
 • KIC InnoEnergy (Knowledge Innovation Community)
 • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
 • IROs Forum (International Relations Offices Forum)
 • NAFSA (Association of International Educators)

 

Jako uczelnia o charakterze aplikacyjnym, AGH od początku istnienia jest ukierunkowana na współpracę z przemysłem i gospodarką. Akademia posiada umowy z zakładami przemysłowymi, w tym dużymi międzynarodowymi korporacjami. Przedmiotem umów jest współpraca naukowa, badawcza i edukacyjna, a celem wszechstronne wykorzystanie wzajemnych możliwości partnerów.