Partnerzy

Akademia Górniczo-Hutnicza współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi. Aktywność ta znajduje odzwierciedlenie w podpisanych umowach. AGH dysponuje szeroką ofertą obszarów współpracy z partnerami zewnętrznymi.
 
Uczelnia od momentu powstania jest silnie związana z przemysłem. Tak jest do chwili obecnej. Związki te skutkują uczestnictwem przedstawicieli firm w życiu Akademii. W tym celu powołano Radę Społeczną AGH oraz Konwent AGH. Zadaniem tych dwóch organów kolegialnych jest m. in. kształtowanie modelu kształcenia pod kątem przyszłego pracodawcy oraz opiniowanie kierunków działalności naukowo-badawczej AGH.


Współpraca z innymi uczelniami, gospodarką oraz organami administracji państwowej i samorządowej w kraju koordynowana jest przez Centrum Transferu Technologii.


Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką jest jednostką prowadzącą działania wspierające współpracę społeczności uczelnianej z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia  biznesu, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, uczelniami oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi.


Współpraca z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi za granicą koordynowana jest przez Dział Współpracy z Zagranicą.