Fundusze strukturalne

Fundusze strukturalne są to instrumenty finansowe polityki strukturalnej UE, których zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE.


Funduszami strukturalnymi w AGH zajmuje się Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych COP AGH - w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.dofs.agh.edu.pl/

 

Centrum Obsługi Projektów AGH zajmuje się m.in. obsługą projektów naukowych, badawczych i edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych: krajowych, unijnych oraz międzynarodowych.