Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Wizyta delegacji w Ministerstwie Górnictwa i Energii. Uczestnicy tego spotkania (13 osób) stoją w półkolu, wszyscy patrzą w obiektyw aparatu.

Wizyta delegacji w Ministerstwie Górnictwa i Energii

Wizyta delegacji AGH w Republice Dominikany

W dniach 2–12 listopada 2022 r. z wizytą do Republiki Dominikany udała się delegacja AGH, której przewodniczył Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski.

Członkami delegacji ze strony AGH byli: koordynator AGH ds. Współpracy z Karaibami, Australią i Oceanią dr inż. Krzysztof Broda, kierowniczka Sekcji Umów i Projektów Międzynarodowych w Centrum Spraw Międzynarodowych mgr Aleksandra Perkins-Oleszkowicz oraz mgr Agnieszka Klisowska z Biura Rektora, pełniąca podczas wyjazdu rolę tłumaczki języka hiszpańskiego delegacji AGH.

W misji uczestniczyli także Wiceminister Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB i Wydziału Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W ramach wizyty przeprowadzono szereg spotkań, m.in. z Ministrem Energii i Górnictwa Antonio Almonte Reynoso, Ministrem Przemysłu, Handlu oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw Victorem O. Bisonó Haza, jak również z doradcą Prezydenta Dominikany ds. Górnictwa Miguelem Peña de los Santos i dyrektorem Służby Geologicznej Dominikany, Głównym Geologiem Kraju Edwinem García Cocco.

Celem spotkań było omówienie dotychczasowej współpracy i wyznaczenie jej dalszych kierunków, m.in. w obszarze górnictwa podziemnego i odkrywkowego, geologii oraz wiertnictwa.

Po zakończonych rozmowach w stolicy kraju – Santo Domingo, delegacja AGH udała się do Cotuí, gdzie gościła na zaproszenie Rektor Marilyn Díaz w Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), z którą to uczelnią AGH współpracuje od 2017 r. Przedstawiciele AGH m.in. wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom UTECO. Członkowie delegacji mieli możliwość zapoznania się z działalnością uczelni i zwiedzenia kampusu, odbyły się również wyjazdy techniczne do kopalń, z którymi UTECO współpracuje.

Podpisanie umowy AGH – UTECO

Na zdjęciu podpisanie umowy AGH – UTECO. Za stołem siedzą od lewej Rektor Marilyn Díaz i Prorektor Rafał Wiśniowski, podpisują dokumenty. Z lewej strony stołu stoi młoda kobieta, a z prawej młody mężczyzna.

Podczas pobytu w Cotuí odbyły się spotkania i rozmowy dotyczące możliwości rozszerzenia współpracy w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami niestowarzyszonymi z programem KA171. Podczas wizyty została podpisana umowa międzyinstytucjonalna, w której obie strony zadeklarowały kontynuację współpracy w ramach programu Erasmus+ w obszarach górnictwa, budownictwa i inżynierii lądowej czy nauk o środowisku. W ceremonii podpisania umowy udział wzięli studenci UTECO, którzy w letnim semestrze 2022/2023 odwiedzą AGH w ramach wspomnianego programu.

Wizyta delegacji AGH została bardzo dobrze przyjęta przez przedstawicieli UTECO oraz społeczność miasta Cotuí i prowincji Sánchez Ramírez. Rektor Marilyn Díaz Perez liczy na zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi uczelniami, wymianę doświadczeń oraz realizację wspólnych projektów edukacyjnych i badawczych. Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski udzielił również wywiadu ogólnokrajowej telewizji, odpowiadając na pytania dotyczące przyszłości współpracy AGH i UTECO, w tym również w ramach programu Erasmus+.

Uroczystość rozdania dyplomów w UTECO

Uroczystość rozdania dyplomów w UTECO. Na scenie ustawiono stół prezydialny przyozdobiony w falbany, po bokach duże wazony z kwiatami. Za stołem siedzą uczestnicy uroczystości, za nimi siedzą studenci, na głowach mają birety. Z lewej strony stołu stoi Prorektor Wiśniowski, przemawia do mikrofonu.

Stopka