Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Sygnatariusze listu intencyjnego stoją za stołem prezydialnym, każdy z nich trzyma przed sobą podpisany dokument.

fot. archiwum AGH

W Krakowie powstanie unikatowe Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

W Krakowie powstanie unikatowe w skali Europy Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. List intencyjny w tej sprawie podpisano 25 sierpnia 2022 r., a jednym z jego sygnatariuszy jest AGH.

Celem inwestycji jest utworzenie w Małopolsce ośrodka badań innowacyjnych materiałów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z budownictwem, szczególnie ważne dla polityki naukowej, gospodarczej i innowacyjnej państwa.

Inwestycja zapewni kompleksowość usług badawczych dla przemysłu materiałów budowlanych, w tym budownictwa modułowego, w pełnym zakresie akustyki oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego. Badaniami objęte będą najważniejsze właściwości związane z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie czyli reakcją na ogień, odpornością ogniową ścian oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy, a także akustyką w zakresie izolacyjności akustycznej, jak i pochłaniania dźwięku.

Na mapie ośrodków naukowych pojawi się niebawem kolejne ważne i odpowiadające na potrzeby społeczno-gospodarcze centrum. Nasz list inicjuje dziś powstanie miejsca gdzie wspólnie z partnerami będziemy mogli badać, testować i sprawdzać rozwiązania, które następnie będą wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy do udoskonalania parametrów akustycznych nowo powstających budynków. Służymy naszym eksperckim wsparciem, a także bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzonych do tej pory badań, chociażby z obszaru ochrony przed hałasem, które z pewnością będą mogły być poszerzane w Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. Dla AGH dzisiejsze symboliczne rozpoczęcie budowy Centrum oznacza także pogłębienie partnerskich relacji z samym Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, z którym współpracujemy od lat. Prowadzimy wspólne badania i projekty w wielu priorytetowych dla nas obszarach. Dzięki dzisiejszej umowie z pewnością uda nam się skutecznie przeprowadzić wdrożenia przemysłowe nowych materiałów przeciwpożarowych czy rozwiązań z sektora akustyki – powiedział Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Nowopowstałe Centrum umożliwi realizację projektów badawczych dotyczących kluczowej tematyki zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa w tym m.in. budownictwa modułowego, które jest jednym z programów Łukasiewicza, czyli obszarem badawczym, wokół którego skupiają się obecnie finansowane przez Sieć projekty badawczo-rozwojowe o wysokim potencjale komercjalizacji, realizowane na potrzeby polskich przedsiębiorców.

Centrum powstaje w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, który jest liderem Centrum Kompetencji Budownictwo w Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ramach działań inwestycyjnych rozpoczęto budowę hali do badań materiałowych obejmującą strefę badań realizowanych w postaci otwartego ognia oraz badań ogniowych w komorach zamkniętych, a także budowę instalacji oczyszczania produktów spalania powstających podczas badań realizowanych w hali. Uzupełniona zostanie także posiadana infrastruktura do badań izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych o budowę stanowiska do badań pochłaniania dźwięku.

Inwestycja przełoży się bezpośrednio na zwiększenie znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie w odniesieniu do badań ogniowych i akustycznych, co wpłynie na zwiększenie innowacyjnych wdrożeń przemysłowych, konkurencyjności i współpracy na linii przemysł–nauka. Planuje się aby Centrum było także miejscem współpracy dydaktycznej oraz miejscem, gdzie kadra naukowa będzie miała możliwość realizacji badań i opracowywania innowacyjnych rozwiązań na skalę międzynarodową dla branży budowlanej. Centrum będzie także zapleczem dla wymiany doświadczeń i realizacji prac badawczo-rozwojowych we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mających na celu ocenę stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powstania Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki połączone z symbolicznym wbiciem łopaty pod budowę odbyło się w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Symboliczne wbicie łopaty pod budowę Centrum Badawczego przy ul. Lipowej 3, przez sygnatariuszy listu intencyjnego.

fot. archiwum AGH

List intencyjny został podpisany przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona, Rektora AGH prof. Jerzego Lisa, Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza, Rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. Sylwestra Tabora, Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Marka Chwałę, dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Pawła Pichniarczyka oraz prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotra Dardzińskiego.

W wydarzeniu wzięli także udział goście: przewodniczący Rady Instytutu Sieci, wiceprezes Grupy Azoty SA Grzegorz Kądzielawski, prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał, były rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Tadeusz Zaremba oraz eksperci i liderzy grup badawczych Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Stopka