Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Grupowe zdjęcie uczestników walnego spotkania. Zdjęcie wykonane na zewnątrz, przed jednym z budynków uczelni.

fot. Mónica Arreola

Udział przedstawicieli AGH w walnym zgromadzeniu sieci Magalhães

W dniach 7–8 listopada 2022 r. na uniwersytecie Tecnológico de Monterrey w Meksyku odbyło się walne zgromadzenie sieci Magalhães, w którym brała udział delegacja z AGH. Uczelnię reprezentowali Koordynator ds. Współpracy z Ameryką Łacińską oraz siecią Magalhães prof. Marek Borowski i zastępca dyrektora Centrum Spraw Międzynarodowych AGH Paweł Świerk.

W obradach wzięło udział ponad 50 przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego z krajów takich jak Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Czechy, Republika Dominikany, Finlandia, Niemcy, Włochy, Meksyk, Panama, Peru, Polska, Hiszpania, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze wyzwania i zmiany we współczesnej edukacji oraz współpracy między Europą, a Ameryką Łacińską w realiach postpandemicznych. Podsumowano dotychczasową współpracę między partnerami sieci w oparciu o przeprowadzoną wcześniej ewaluację i statystyki. Odbyło się szereg ciekawych sesji oraz rozmów dotyczących realizacji nowych projektów, również z wykorzystaniem środków europejskich. AGH prezentowała realizowane od wielu lat modele szkół letnich oraz doświadczenie i potencjał naszej uczelni w realizacji takich przedsięwzięć, jak również wybrane przykłady współpracy międzynarodowej. Nie zabrakło prezentacji bardzo ciekawych projektów oraz dobrych praktyk w zakresie edukacji zdalnej na przykładzie Global Classroom – TEC Monterrey, projektu Collaborative Online International Learning (COIL) na uniwersytecie Pontificia Universidad Javeriana (Kolumbia) czy Language Exchange Reinvented: Student Centered Techniques na uniwersytecie Pontificia Universidad Catolica de Chile. W drugiej części walnego zgromadzenia odbyły się warsztaty tematyczne w zakresie: finansowania zewnętrznego inicjatyw podejmowanych przez partnerów sieci Magalhães  (w tym ze środków UE), warsztaty w zakresie szeroko rozumianej edukacji zdalnej oraz wspomnianych szkół letnich. Na zakończenie obrad wybrane zostały nowe władze sieci, komitet sterujący oraz miejsce kolejnego spotkania w 2024 r. Tym razem przewodnictwo objęła uczelnia z Europy, Politecnico di Torino, a nowym prezydentem sieci został wybrany prof. Roberto Zanino z Turynu.

W najbliższym czasie w AGH w ramach sieci Magalhães zostaną podjęte działania związane z intensyfikacją współpracy z uczelniami z Meksyku, szczególnie z TEC Monterrey oraz Instituto Politécnico Nacional, m.in. w projekcie Global Classroom. W dalszym ciągu będzie rozwijana współpraca z uniwersytetami z Chile, a w szczególności: Pontificia Universidad Catolica de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, University of Chile w zakresie wymiany studentów w ramach szkół letnich, jak też możliwej współpracy z przemysłem. Przewiduje się wykonanie rekonesansu w zakresie obszarów potencjalnej współpracy z Universidad del Norte oraz Universidad de los Andes w Kolumbii. Rozwój współpracy na tym poziomie pozwoli na wymianę studentów oraz pracowników, a w konsekwencji na pozyskiwanie studentów na studia co najmniej na jednym semestrze oraz na staże/praktyki we współpracy z polskimi firmami. Współpraca z Ameryką Łacińską ma ogromny potencjał, zwłaszcza w świetle zmian geopolitycznych.

Sieć Maglahães powstała w 2005 r. i zrzesza obecnie 20 uczelni europejskich oraz 18 uczelni z Ameryki Łacińskiej. Zasadniczym celem jej działania jest zwiększenie wymiany akademickiej i współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy Europą a Ameryką Łacińską i Karaibami. W ramach Sieci Maglahães funkcjonuje program wymiany studenckiej SMILE, który umożliwia realizacje mobilności między uczelniami należącymi do sieci. AGH jest jedyną polską uczelnią działającą w jej ramach.

Stopka