Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Na zdjęciu moment podpisania umowy przez sygnatariuszy.

fot. Zbigniew Sulima

Porozumienie z firmą z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

16 lutego 2023 r. AGH zawarła porozumienie z działającą w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych firmą SiA Pietrucha sp. z o.o.

Współpraca będzie polegać w szczególności na:

  • kooperacji w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych i realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • weryfikacji jakości danych z bezzałogowych statków powietrznych w obsłudze inwestycji budowlanych,
  • walidacji technologii pozyskiwania danych z systemów wielosensorowych,
  • analizy możliwości zastosowania danych ze specjalistycznych systemów pomiarowych w inżynierii lądowej i transporcie,
  • badaniu stateczności gruntu i obiektów na nim zlokalizowanych z zastosowaniem technologii geodezyjnych,
  • analizie położenia przestrzennego urządzeń hydrotechnicznych w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
  • współdziałaniu w określaniu tematyki i prowadzeniu prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich,
  • prowadzeniu praktyk i płatnych staży studenckich w spółce SiA Pietrucha,
  • współorganizowaniu konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności spółki.

Porozumienie podpisali prof. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy AGH oraz dr inż. Jerzy Pietrucha – prezes SiA Pietrucha.
Koordynatorami porozumienia zostali dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (ze strony AGH) oraz Tomasz Zaręba, Dawid Jasiński i Justyna Kobos (ze strony SiA Pietrucha).

***

SiA Pietrucha Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem działającym w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych (inżynieria lądowa i wodna), powstałym w 1960 r. jako firma rodzinna. Spółka jest obecnie liczącym się zarówno w kraju, jak i zagranicą producentem m.in. profili geotechnicznych, georusztów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Rozwój spółki związany jest z wdrażaniem innowacyjnych technologii i nowych lub znacznie udoskonalonych produktów. Aktualnie spółka finalizuje prace badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczą one budowanego systemu przeznaczonego do cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycji. System składa się z kilku kluczowych komponentów. Są to zaprojektowane i zbudowane na potrzeby badań bezzałogowe statki powietrzne mogące latać w roju. Ponadto w skład systemu wchodzą bezprzewodowe mobilne stacje ładowania do automatycznego dokowania. Ważnym dopełnieniem systemu jest sieć czujników do monitorowania elementów infrastruktury i poruszających się obiektów, m.in. osób pracujących na budowie. Nad integracją wszystkich komponentów odpowiedzialnych za planowanie misji (naloty BSP) oraz przetwarzanie danych pomiarowych czuwa oprogramowanie użytkownika.

Stopka