Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Sala konferencyjna, przed stołem prezydialnym. Na zdjęciu od lewej stoi Prezes Zarządu GroMar, a obok niego Prorektor Rafał Wiśniowski. Obaj mężczyźni są elegancko ubrani w ciemne garnitury, białe koszule i krawaty. Usta i nos mają zakryte maseczkami. W lewych dłoniach trzymają ciemnozielone teczki z logo AGH z podpisanym porozumieniem, prawe dłonie podają sobie w geście gratulacji. Za nimi, na ścianie wiszą dwie gabloty w których zamieszczone są godło AGH oraz insygnia władzy: berło i topór ceremonialny.

Na zdjęciu od lewej: Prezes Zarządu GroMar Marcin Pisarski i Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski

Porozumienie o współpracy z GroMar Sp. z o.o.

3 listopada 2021 r. AGH i GroMar Sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu GroMar Marcina Pisarskiego oraz Prorektora ds. Współpracy AGH prof. Rafała Wiśniowskiego.

Współpraca będzie polegać w szczególności na realizacji wspólnych prac naukowo-badawczych, organizacji staży i praktyk dla studentów AGH w GroMar oraz wzajemnym wspieraniu inicjatyw edukacyjno-dydaktycznych, w tym realizowanego przez GroMar i wspieranego merytorycznie przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami projektu obejmującego przygotowanie wysokiej jakości cyfrowych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów szkół branżowych w ramach programu „POWER, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.15 – Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie tworzenia e-materiałów do kształcenia zawodowego z górnictwa i metalurgii”.

Koordynatorami porozumienia zostali:

***
GroMar Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w realizacji rozwiązań wspierających edukację online, od 1999 r. realizującą projekty dla dużych, cenionych marek w Polsce i Europie. Spółka specjalizuje się w nowoczesnym e-learningu, projektowaniu i dostarczaniu narzędzi oraz systemów dla biznesu: szkoleń, modułów i programów do efektywnego nauczania i rozwoju, a także platform edukacyjnych i rozwijających kompetencje. 

Stopka