Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Sala konferencyjna, przed stołem prezydialnym stoją Piotr Kempf oraz prof. Tadeusz Telejko. Obaj mężczyźni są elegancko ubrani w ciemne garnitury, białe koszule i krawaty. W dłoniach trzymają ciemnozielone teczki z logo AGH z podpisanym porozumieniem. Za nimi, na ścianie wiszą trzy gabloty w których zamieszczone są godło AGH oraz insygnia władzy: berło i topór ceremonialny.

fot. Zbigniew Sulima

Porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie

Wspólne opracowywanie projektów dotyczących gospodarki zasobami naturalnymi są przedmiotem podpisanego 14 września 2022 r. porozumienia o współpracy pomiędzy AGH a Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie (ZZM).

Współpraca będzie realizowana poprzez wymianę wiedzy i umiejętności, wzajemne udostępnianie zasobów sprzętowych, wspólne tworzenie publikacji naukowych, a w szczególności:

  • promocję zagadnień związanych z obszarami inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa,
  • inicjowanie prac naukowo-badawczych, mających na celu wymianę aktualnej wiedzy pracowników AGH i ZZM ze wspólnego obszaru zainteresowań,
  • umożliwienie praktyk lub staży studentom i absolwentom AGH w ZZM.

Dzięki istniejącej już współpracy z AGH Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził kilka realizacji, m.in. rewitalizację parku im. Wojciecha Bednarskiego, przy której współpracowało kilka wydziałów AGH. Zagadnienia geotechniczne i geologiczne stanowiły wyzwanie, ale merytoryczna współpraca pozwoliła na znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Obecnie prowadzone są działania mające na celu zagospodarowanie i odtworzenie obszaru „Białe Morza”. Wypracowane przy tej okazji rozwiązania będą musiały spełnić wiele wymagań.

Akademia Górniczo-Hutnicza ma unikatowy profil: nauki techniczne, inżynierskie połączone z naukami humanistycznymi oraz społecznymi. Jako społeczność akademicka, która poza działaniami badawczo-rozwojowymi skupia się nad aplikacyjnością, potrafimy zastosować swoją wiedzę. Jesteśmy częścią Krakowa, obserwujemy jak się zmienia i rozwija, dokładamy swoją cegiełkę, bazując na naukach prowadzonych przez naszych naukowców. Co najważniejsze, na tym nie poprzestajemy – tłumaczy prof. Tadeusz Telejko, Prorektor ds. Ogólnych AGH.

Akcja AGH For.Rest, którą realizujemy wspólnie z AGH/WILiGZ jest przykładem działania, które idealnie wpisuje się w złożoną strategię Zarządu Zieleni Miejskiej. Jako ZZM nie ograniczamy się tylko do dbania o zieleń miejską. Naszym głównym założeniem jest wielopłaszczyznowa praca polegająca na planowaniu, tworzeniu oraz pielęgnowaniu zielonej tkanki miasta Krakowa. Dzięki współpracy z lokalnymi społecznościami staramy się znaleźć optymalne rozwiązania skrojone do potrzeb mieszkańców. Głównym naszym celem jest, aby każdy miał w pobliżu miejsca zamieszkania zielone obszary rekreacyjne, zagospodarowane w atrakcyjny sposób. Wspieramy przyrodę przy równoczesnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa. Poprzez takie działania jak wspomniana akcja wspólnie poprawiamy równowagę ekologiczną i wpływamy na politykę miejską z zakresu poprawy komfortu życia mieszkańców Krakowa i jego okolic – powiedział Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Dynamiczny rozwój Krakowa jest przyczynkiem do nowych działań. ZZM jest pionierem w wielu aspektach dotyczących kształtowania środowiska ze względu na interdyscyplinarne podejście do gospodarki zasobami. Nasza współpraca odznacza się udanymi inicjatywami, współpracowaliśmy przy rewitalizacji stoków Wzgórza Wawelskiego. Zadanie nie było łatwe, a kompleksowość zagadnień wymagała dużego nakładu pracy. Wspólnie osiągnęliśmy sukces. Obecnie współdziałamy w sprawie rewitalizacji Parku Bednarskiego oraz obszaru „Białe Morza” – terenu po dawnej Krakowskiej Fabryce Sody. Należy też wspomnieć o inicjatywie będącej elementem inauguracji roku akademickiego AGH For.Rest – cyklicznego sadzenia drzew na terenie miasta Krakowa. W tym roku 7 października posadzimy 104 drzewa. Jak zawsze wspólnie – tłumaczy prof. dr hab. inż. Marek Cała, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Umowę podpisali reprezentanci stron: Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusz Telejko i Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Piotr Kempf. Współpracę zainicjował i koordynuje Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

***

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie odpowiedzialny jest za zarządzanie, modernizację, rewitalizację i rewaloryzację terenów zieleni. Od 1 stycznia 2016 r. pod opieką ZZM znajdują się również lasy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (z wyłączeniem Lasku Wolskiego). ZZM podejmuje także działania podnoszące świadomość ekologiczną, promujące tereny zieleni i aktywizujące społeczność Krakowa w tym zakresie.

Stopka