Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Kolorowa grafika ilustracyjna. Widoczna męska postać wskazująca palcem wirtualne przyciski z grafikami dotyczącymi zarządzania.

źródło: Dreamstime

Biura zarządzania projektami uczelni technicznych zacieśniają współpracę

W trakcie odbywającego się w AGH spotkania Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych 6 czerwca 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy polskich uczelni technicznych w zakresie zarządzania projektami – Forum biur zarządzania projektami uczelni technicznych (Technical Universities Project Management Offices Forum) – TUPMO Forum.

Partnerzy porozumienia zadeklarowali wolę współpracy w zakresie związanym z zarządzaniem projektami. Główne zadania zapisane w porozumieniu to m.in.:

  • wzajemna współpraca w zakresie pozyskiwania projektów,
  • wymiana informacji i doświadczeń na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć,
  • przedstawianie wspólnego stanowiska ws. konsultacji konkursów i programów finansujących/dofinansowujących projekty dla polskich uczelni technicznych,
  • opracowanie i rozwój wspólnych strategii dla pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników partnerów porozumienia w obszarze zarządzania projektami, m.in. poprzez wspólne szkolenia i warsztaty,
  • wymiana wiedzy, m.in. poprzez konferencje, spotkania i warsztaty,
  • wymiana doświadczeń dotyczących pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów,
  • wymiana informacji i rozwiązywanie bieżących spraw związanych z działalnością projektową partnerów porozumienia.

Podczas pierwszego spotkania przedstawicieli TUPMO Forum w Krakowie wybrano przewodniczącego Komitetu Sterującego. Został nim mgr inż. Waldemar Dzienisz z Politechniki Gdańskiej, która to uczelnia jednocześnie została pierwszym liderem Forum.

Porozumienie podpisało 20 uczelni technicznych: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Morska w Szczecinie, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

fot. Zbigniew Sulima

ddd

Stopka