Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Ambasada RP, pomieszczenie ze ścianami pomalowanymi na biało wykończonymi eleganckimi białymi listwami. Na środku stoi biały stół przy którym siedzi dwóch mężczyzn w garniturach, po lewej Rektor Jerzy Lis. Panowie podpisują umowę. Z tyłu we wnęce w ścianie stoi złoty zegar, obok niego wisi kryształowy kinkiet.

AGH zawarła porozumienie z Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

4 listopada 2022 r. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie AGH podpisała porozumienie o współpracy z Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Strony porozumienia będą inicjować oraz rozwijać współpracę zmierzającą do wymiany wiedzy i umiejętności w dziedzinach techniki. Zawarte porozumienie ma także ułatwić nawiązanie współpracy pomiędzy AGH i uniwersytetami Ameryki Północnej o podobnym profilu.

Akademia i Rada będą poszukiwać obszarów wspólnych zainteresowań, organizować prezentacje i seminaria prowadzone przez amerykańskich ekspertów w AGH oraz naukowców AGH na uniwersytetach amerykańskich.

Podpisanie porozumienia odbyło się w trakcie Sympozjum i Zjazdu Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej „Towards Resilient World”, w którym – wraz z przedstawicielami polskich uczelni technicznych – wziął udział Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Uczestnicy wydarzenia rozmawiali m.in. o wiodących tematach badań w Polsce, wyzwaniach w badaniach i rozwoju, transferze wiedzy B+R do przemysłu oraz celach i mechanizmach transatlantyckiej współpracy.

Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej jest formalnym porozumieniem polonijnych stowarzyszeń inżynierskich działających na obszarze USA i Kanady. Główne cele Rady to m.in.: współpraca między organizacjami członkowskimi (wymiana informacji o działalności i koordynacja działań organizacji technicznych w Ameryce Północnej), pomoc polskim inżynierom w Ameryce Północnej, integracja polskich i polonijnych środowisk technicznych w kraju i poza jego granicami, propagowanie polskich i polonijnych osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki.

Stopka