Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

AGH zawarła porozumienia w sprawie współpracy w zakresie energetyki

25 czerwca 2021 r. podczas III Forum Energetyki Rozproszonej AGH zawarła porozumienia w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE) oraz z Polskim Stowarzyszeniem Magazynowania Energii (PSME). Uczelnię reprezentowali Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski.

Porozumienie z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Współpraca będzie polegać przede wszystkim na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych wspierających niskoemisyjną transformację polskich przedsiębiorstw w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, wdrażania i stosowania innowacyjnych metod i technologii produkcji, wdrażania efektywnych i neutralnych środowiskowo technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz tworzenia przemysłowych i regionalnych obszarów energetycznych.

 

fot. archiwum AGH

W imieniu IEPiOE porozumienie podpisali: prezes Henryk Kaliś oraz członek Zarządu Elżbieta Rozmus. Koordynatorami porozumienia zostali:

  • ze strony AGH – dr Sławomir Kopeć (Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką),
  • ze strony IEPiOE – Henryk Kaliś.


Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej. Najważniejszym celem Izby jest poprawa pozycji konkurencyjnej jej Członków poprzez obniżanie kosztów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii. Cel ten realizowany jest poprzez wspieranie usuwania barier administracyjnych i nadmiernych obciążeń fiskalnych, udział w konsultacjach publicznych i edukowanie przedstawicieli administracji publicznej w obszarze energetyki przemysłowej i przemysłów energochłonnych, organizację szkoleń i warsztatów dla członków oraz inne działania mające na celu podniesienie świadomości w obszarze znaczenia, wyzwań i problemów reprezentowanych przez Izbę podmiotów. IEPiOE reprezentuje swoich członków przed krajowymi urzędami centralnymi oraz międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie zagadnień związanych z energią elektryczną, gazem i efektywnością energetyczną, stara się o zapewnienie stabilnego rozwoju energochłonnych sektorów polskiej gospodarki w kontekście postanowień polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wymagań określonych przez Globalne Porozumienie Klimatyczne i ich implementacje w Polsce.

Porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Magazynowania Energii

Współpraca w zakresie innowacyjnej, zrównoważonej energetyki będzie się koncentrować m.in. na działaniach wspierających osiągnięcie przez AGH samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła odnawialne, a także utworzenie i rozwijanie w AGH ośrodka kompetencji w zakresie magazynowania energii umożliwiającego prowadzenie prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i rozwojowych oraz testowanie nowatorskich rozwiązań.

 

fot. Zbigniew Sulima

W imieniu PSME porozumienie podpisała prezes zarządu Barbara Adamska.

Koordynatorami porozumienia zostali:

  • ze strony AGH – dr Sławomir Kopeć (Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką),
  • ze strony PSME – Barbara Adamska.


Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii jest instytucją, która działa na rzecz rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce. Aktywnie wspiera rozwój branży magazynowania energii uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z energetyką i magazynowaniem energii. Ponadto integruje środowiska zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii, ochroną środowiska i rozwojem energetyki oraz promuje najwyższe standardy bezpieczeństwa inwestycji na rynku magazynowania energii. Stowarzyszenie działa m.in. poprzez tworzenie raportów, audytów i analiz dla instytucji rządowych i pozarządowych oraz współpracując z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się tematyką energetyki odnawialnej. Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii pracują w zespołach doradczych, wypracowują stanowiska i współpracują z partnerami w działaniach na rzecz polskiego rynku magazynowania energii.

Stopka