Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Zdjęcie zrobione w sali konferencyjnej, przed stołem prezydialnym. Przedstawia pięciu mężczyzn stojących obok siebie w rzędzie. Mężczyźni są elegancko ubrani w ciemne garnitury, białe koszule i krawaty. Usta i nos mają zakryte maseczkami. Wzrok kierują do aparatu, w ich oczach widać zadowolenie. Trzech stojących pośrodku trzyma w dłoniach eleganckie teczki z logo AGH z podpisanym porozumieniem, dwaj z nich podają sobie dłonie w geście gratulacji. Za mężczyznami, na ścianie znajdują się trzy gabloty w których zamieszczone są godło AGH oraz insygnia władzy: berło i topór ceremonialny.

Na zdjęciu od lewej: prof. Jerzy Jedliński, Marcin Leszczyński, prof. Rafał Wiśniowski, Piotr Biskup, prof. Jan Deja

AGH, Zakłady Wapiennicze Lhoist SA i Lhoist Bukowa sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy

28 września 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Zakłady Wapiennicze Lhoist SA i Lhoist Bukowa sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Piotra Biskupa –  Prezesa ZW Lhoist SA i Lhoist Bukowa sp. z o.o. i pana Marcina Leszczyńskiego – Członka Zarządu  Lhoist SA i Lhoist Bukowa sp. z o.o. oraz prof. Rafała Wiśniowskiego – Prorektora AGH ds. Współpracy i dr. hab. inż. Jerzego Jedlińskiego, prof. AGH – Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Współpraca będzie polegać w szczególności na realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, organizacji staży i praktyk dla studentów AGH w Zakładach Wapienniczych Lhoist SA i Lhoist Bukowa sp. z o.o. oraz wspierania przez firmy inicjatyw edukacyjno-dydaktycznych.

Koordynatorami porozumienia zostali:

  • ze strony AGH: dr hab. inż. Jan Deja, prof. AGH,  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  • ze strony ZW Lhoist SA: Małgorzata Stach
  • ze strony Lhoist Bukawa sp. z o.o.: Małgorzata Stach

 

Zakłady Wapiennicze Lhoist SA oraz Lhoist Bukowa sp. z o.o.  należą do Grupy Lhoist, która jest światowym liderem w produkcji wapna, wapna dolomitowego i wyrobów wapienniczych. Zakłady w Polsce wchodzą w skład dywizji regionalnej Lhoist Europa Centralna w której skład oprócz Polski wchodzą Czechy i Słowacja.

Lhoist łączy w sobie zalety przeszłości i przyszłości: tradycyjną kulturę firmy przemysłowej i dynamiczne przedsiębiorcze podejście. Wyróżnia się poprzez bycie blisko klientów, rozumienie ich potrzeb, a dzięki unikatowej jakości złóż i ściśle kontrolowanym procesom technologicznym, dostarczanie klientom zoptymalizowanych produktów wraz z powiązanymi usługami w zakresie logistyki, doradztwa i ekspertyz technologicznych. Lhoist przywiązuje wielką wagę do dbałości o środowisko naturalne oraz ludzi żyjących w pobliżu miejsc, w których prowadzi wydobycie i przetwarza minerały. Nie tylko tworzy produkty i usługi, których wymagają klienci, ale także dba o zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Stopka