Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Uczestnicy spotkania. 4 mężczyzn i 1 kobieta stoi w rzędzie pod szarą ścianą. Po środku kobieta w błękitnej marynarce, obok niej z jej lewej strony Rektor AGH Jerzy Lis, a z prawej Prorektor Rafał Wiśniowski. Wszyscy są elegancko ubrani i uśmiechają się.

fot. archiwum AGH

AGH zacieśnia współpracę ze szwajcarskim Instytutem Empa

AGH podpisała nowelizację umowy z Instytutem Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology). Pozwoli to zwiększyć perspektywy rozwoju i współpracy w zakresie dwustronnych badań, wymiany studenckiej i doktoranckiej oraz prowadzenia międzynarodowych projektów.

Instytut Empa to centrum badawcze wchodzące w skład Swiss Federal Institutes of Technology Domain – związku szwajcarskich uniwersytetów i instytucji badawczych. Obecnie jednostka zatrudnia ok. tysiąca naukowców i pracowników inżynieryjnych. To jeden z najlepiej rozpoznawalnych i uznawanych instytutów pod względem badawczo-aplikacyjnym w Europie. W tym badawczym ośrodku przebywa rocznie kilkudziesięciu dyplomantów i doktorantów z całego świata, wykonujących badania w zakresie fizykochemii ciała stałego, inżynierii materiałowej, fizyki, chemii, mechaniki, robotyki, konstrukcji budowlanych, biomechaniki oraz pokrewnych obszarów.

Współpraca pomiędzy AGH i Empa rozwinęła się z inicjatywy prof. Dariusza Katy z AGH i prof. Thomasa Graule’a z Empa. W roku 2005 podpisano pierwszą generalną umowę o współpracy, jej uszczegółowienie zostało następnie sygnowane w 2012 r. Obecną nowelizację umowy podpisali 23 września 2022 r.:

  • ze strony Akademii – Rektor AGH prof. Jerzy Lis i Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski,
  • ze strony Empa – dyrektor prof. Tanja Zimmermann i zastępca dyrektora prof. Manfred Heuberger.

Wzajemne bliskie relacje AGH i Empa na przestrzeni kilkunastu lat zaowocowały intensywnym kształceniem naszych dyplomantów, czego efektem jest zredagowanie wspólnych 44 prac magisterskich i 12 doktoratów oraz realizacja 5 projektów międzynarodowych. Do wspólnego dorobku należy zaliczyć ponad 40 publikacji wydanych w cenionych czasopismach międzynarodowych z bazy Journal Citation Reports.

Stopka