Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Kolorowe zdjęcie z elementami graficznymi. Kobieta w okularach VR w wirtualnym pomieszczeniu wskazuje palcem na widoczny przed jej oczami graficzny element.

fot. źródło Dreamstime

AGH wspiera aktywny udział kobiet w branży cyberbezpieczeństwa

W AGH odbyło się spotkanie inaugurujące inicjatywę Women4Cyber – polskiego oddziału wiodącej europejskiej fundacji wspierającej udział kobiet w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Women4Cyber Poland to oddział międzynarodowej inicjatywy Women4Cyber założonej przez European Cyber Security Organisation, której celem jest zwiększenie liczby kobiet w branży cyberbezpieczeństwa poprzez wspieranie, inspirowanie i edukowanie. Izabela Albrycht, dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, która współtworzyła europejską inicjatywę, a teraz zainicjowała powstanie polskiego oddziału, podkreśla, że celem inicjatywy jest stworzenie w Polsce społeczności ekspertów, praktyków i pasjonatów z branży cyberbezpieczeństwa, którzy są zaangażowani w promowanie równych szans w tej ważnej dziedzinie wiedzy, gospodarki, innowacji i bezpieczeństwa. Podczas wydarzenia organizatorki przedstawiły cele i plany inicjatywy Women4Cyber Poland oraz omówiły kwestie związane z obecną sytuacją na rynku pracy w branży cyberbezpieczeństwa.

W trakcie spotkania swoimi doświadczeniami podzielili się m.in.:

  • dr Joanna Świątkowska – dyrektor operacyjna w European Cyber Security Organisation (ECSO), która opowiedziała o europejskim wymiarze cyberbezpieczeństwa,
  • Magdalena Rabiej – szefowa krakowskiego biura Google, absolwentka AGH, która przybliżyła zagadnienia związane z bezpiecznym software,
  • Zuzanna Wieczorek – Prezes Zarządu Tekniska Polska, firmy zajmującej się przemysłową transmisja danych, inicjatorka CyberTeck Tech Festival,
  • prof. Marek Kisiel-Dorohinicki – dyrektor Instytutu Informatyki, który przybliżył działania AGH w zakresie wsparcia kompetencji potrzebnych do budowy bezpiecznego cyfrowego świata.

Jak podkreślają inicjatorki przedsięwzięcia, Women4Cyber Poland to inicjatywa non-profit wspierana przez AGH, będąca częścią powołanej w 2019 r. przez European Cyber Security Organisation europejskiej fundacji Women4Cyber z siedzibą w Brukseli.

Nadrzędne cele przyświecające inicjatywie to przede wszystkim poszerzanie krajowego cyfrowego zasobu kadrowego i rozwój cyfrowych kompetencji, wsparcie oraz zachęcanie kobiet, na wszystkich etapach ich kariery, do podejmowania działalności zawodowej, naukowej i badawczo-rozwojowej w obszarze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, a także realizacja projektów edukacyjnych. W najbliższym czasie odbędzie się ogólnopolska i europejska inauguracja działalności polskiego oddziału Women4Cyber Poland.

Założycielki polskiego oddziału Women4Cyber, fot. AGH

Inicjatorki przedsięwzięcia Women4Cyber Poland.

Stopka