Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Uczestnicy spotkania.

fot. źródło krakow.naszemiasto.pl

AGH partnerem międzynarodowego programu edukacyjno-zawodowego dla młodzieży P-TECH

2 września 2021 r. AGH podpisała porozumienie z IBM i Instytutem Badań Edukacyjnych, stając się partnerem międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH (Pathways in Technology). W ramach programu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie przez cztery lata nauki będą mogli uzyskać poszukiwane na rynku kwalifikacje z zakresu programowania komputerów kwantowych. Nowymi partnerami programu zostali również Urząd Miasta Krakowa oraz Fundacja Quantum AI.

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, adekwatnie do potrzeb rynku pracy w XXI w. Wielostronna inicjatywa edukacyjna P-TECH zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

W ramach P-TECH uczniowie będą m.in. śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w płatnych stażach. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy i instytucje partnerskie we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

IBM, przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych, opracował kwalifikację rynkową Programowanie Komputerów Kwantowych na V poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, którą uczniowie mogą zdobyć obok matury. Firmy partnerskie zobowiązują się również wspierać absolwentów P-TECH w procesie wejścia na rynek pracy.

AGH wspiera działania międzynarodowego projektu edukacyjnego „Razem w Technologii” zainicjowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz działania międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH w zakresie edukacji i rozpowszechniania wiedzy o nowych technologiach dedykowanych dla rozwoju społeczeństwa we współczesnym świecie. Jako społeczność akademicka preferujemy wdrażanie rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju ludzkości, w tym działania w zakresie rozwoju najnowocześniejszych narzędzi z obszaru IT, telekomunikacji, nawigacji czy cyberbezpieczeństwa. Społeczeństwo przyszłości to społeczeństwo otwarte na stosowanie osiągnięć współczesnej nauki, w sposób świadomy i odpowiedzialny wykorzystujące innowacyjne rozwiązania inżynierii kwantowej czy kosmicznej. Pozwalają one bowiem na szybkie budowanie łańcucha wartości i udział w wyścigu technologicznym mającym zapewnić lepsze warunki życia i rozwoju. Inicjatywy te dedykowane są przede wszystkim młodzieży, która rozumiejąc zalety i zagrożenia, jakie niosą najnowsze technologie, będzie mogła w świadomy sposób z nich korzystać. Stąd nasza radość, że będziemy mogli wziąć udział w polskiej edycji programu P-TECH dającego możliwość kierunkowania edukacji szkoły średniej na narzędzia przyszłości. Jesteśmy zaszczyceni faktem, że nasze osiągnięcia naukowe będę mogły wypełniać program przygotowania młodzieży do pracy z najnowocześniejszymi technologiami i otwarci na podejmowanie wyzwań w tym zakresie na bazie współpracy i wspólnych doświadczeń z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, partnerami lokalnymi oraz globalnymi firmami – mówi Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Jako Centrum Technologii Kosmicznych AGH wspieramy inicjatywy przygotowania młodzieży licealnej do pracy z najwyższymi technologiami. Dla rozwoju branży kosmicznej obszar IT jest technologią kluczową. Młodzież w wieku licealnym powinna być zaznajamiana z nowymi rozwiązaniami, które pomogą jej wziąć udział w zrównoważonym rozwoju i pielęgnowaniu wartości przyszłego świata. Technologie te powinny być coraz bardziej powszechne i dostępne dla każdego. Dzięki podjętym działaniom edukacyjnym unikniemy wykluczenia technologicznego. Wyścig technologiczny na świecie przyspiesza, zależy nam na tym, aby wdrażać i edukować młodych ludzi, w zakresie technologii przyszłości, a jedną z nich są informatyczne technologie kwantowe. Umożliwiają one postęp w zdobywaniu kosmosu i stanowią jeden z filarów naszej współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego „Razem w Technologii” oraz rozpoczętego dzięki współpracy globalnego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH. Będziemy podejmować działania w kierunku zrozumienia i zaakceptowania roli najnowszych technologii we współczesnym społeczeństwie, by dzięki otwartej współpracy dorównać światowej czołówce naukowych inicjatyw i działań w tym zakresie. CTK AGH wraz z partnerami będzie brało udział w merytorycznych zadaniach projektu i przekazywało dobre praktyki w edukacji w zakresie technologii przyszłości. Praktyki te wdrażane będą w ramach tworzonego z udziałem Centrum Technologii Kosmicznych AGH Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego. W szczególności chcemy pokazać uczniom szkół średnich korzyści, jakie można zdobyć, ucząc się i pracując w obszarze innowacyjnych rozwiązań, w tym tych związanych z eksploracją kosmosu – wyjaśnia dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH prof. Tadeusz Uhl.

Porozumienie podpisano podczas seminarium organizowanego w Krakowie z okazji corocznego spotkania komisji koordynacyjnej programu edukacyjnego P-TECH: „Nowe możliwości dla uczniów i absolwentów szkół średnich wynikające ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”. Z ramienia Akademii umowę podpisali Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski oraz reprezentująca Centrum Technologii Kosmicznych AGH dr Joanna Pyrkosz-Pacyna.

P-TECH zainicjowany został w USA przez firmę IBM. Pierwszą szkołę włączono do programu w 2011 r. w Brooklynie w ramach współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University w Nowym Jorku oraz IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 260 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i 200 uniwersytetów dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 150 tys. uczniów. Krakowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego od 2011 r. współpracuje z Laboratoriami Korporacji IBM w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego „Razem w Technologii”. Liceum jest piątą szkołą w Polsce, w której będą prowadzone zajęcia w ramach P-TECH. W 2019 r. do tego międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego dołączyły polskie szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic, Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu premiera Mateusza Morawieckiego oraz Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Stopka