Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Gabinet Rektora AGH. Za okrągłym stołem stoi siedmiu mężczyzn w garniturach. Od lewej prorektor Rafał Wiśniowski i Rektor Jerzy Lis.

fot. Zbigniew Sulima

AGH i Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku podpisały umowę

27 września 2022 r. AGH i Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku (IFNTUNG) podpisały umowę o współpracy.

Umowa ma na celu przede wszystkim rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji, badań naukowych, innowacyjnych osiągnięć i wymiany kulturalnej. Współpraca obejmie: edukację, wspólne działania badawcze, innowacyjne technologie, wydarzenia kulturalne, wspólną organizację konferencji, seminariów i spotkań naukowych, wymianę kulturalną, wspólny udział w międzynarodowych szkoleniach edukacyjnych, programach, projektach, wzajemne konsultacje, udział pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych oraz studentów w międzynarodowych programach edukacyjnych i naukowych, a także w wymianie w ramach mobilności akademickiej.

Umowę sygnowali Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Rektor IFNTUNG prof. Jewstachij Kryżaniwskij.

Stopka