Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Rektor Jerzy Lis oraz profesor Janusz Szmyd wspólnie trzymają otwartą teczkę z widocznymi dwoma dokumentami.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis i koordynator AGH ds. współpracy z Japonią – prof. Janusz Szmyd. Fot. archiwum AGH

AGH i japońska uczelnia będą wspólnie prowadzić II stopień studiów Energy and Environmental Engineering

28 czerwca 2021 r. Akademia Górniczo-Hutnicza i japoński Shibaura Institute of Technology z Tokio podpisały umowę na realizację wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu na kierunku Energy and Environmental Engineering.

Umowę podpisali Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Prezydent SIT prof. Jun Yamada. W uroczystości podpisania umowy, która odbywała się w systemie zdalnym, brali także udział: Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Rafał Wiśniowski, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw dr hab. Monika Motak, prof. AGH, prof. Janusz Szmyd – koordynator AGH ds. współpracy z Japonią, mgr Małgorzata Bartyś z Centrum Organizacji Kształcenia, Vice-prezydent SIT prof. Akito Takasaki, Dziekan Graduate School of Engineering and Science prof. Hitoshi Nakamura, Yong Jin Chung (General Manager Division of Academic Affairs), Osamu Sugiyama (General Manager Division of Global Initiatives), Mr. Yuichi Murata (Manager Graduate School Section).

Program studiów na kierunku Energy and Environmental Engineering został opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. Janusza Szmyda. Profesor jest koordynatorem AGH ds. współpracy z Japonią i od 30 lat współpracuje z renomowanymi uczelniami japońskimi.

Ścisła współpraca AGH i Shibaura Institute of Technology rozpoczęła się w 2004 r. Koncentruje się ona nie tylko na badaniach (głównie związanych z energetyką oraz inżynierią materiałową), ale także na wymianie studenckiej i wspólnym kształceniu doktorantów (umowa o podwójnym dyplomowaniu). Shibaura Institute of Technology jest jednym z najważniejszych japońskich partnerów AGH. W tej prywatnej uczelni, z kampusem zlokalizowanym w centrum Tokio, studiuje ponad 8000 studentów. We wrześniu 2014 r. SIT znalazł się w gronie najlepszych japońskich szkół wyższych, które otrzymują szczególne wsparcie w rozwoju ze strony Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii (w ramach programu „Top Global University Project”).

Program studiów związany z podwójnym dyplomowaniem dla 7 poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku Energy and Environmental Engineering został opracowany w ramach projektu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. NAWA przyznała środki AGH na realizację projektu KATAMARAN (tytuł projektu KATAMARAN: Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów).

Celem projektu KATAMARAN jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową.

Stopka