Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Gabinet Rektora AGH. Czterech uśmiechniętych mężczyzn w garniturach stoi w rzędzie, pozują do zdjęcia. W środku stoją sygnatariusze listu intencyjnego prof. Jerzy Lis oraz prof. Wojciech Widłak, Panowie uścisnęli sobie dłonie w geście gratulacji.

fot. archiwum AGH

AGH i AMKP planują utworzyć wspólny kierunek studiów

AGH i Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (AMKP) podpisały 31 sierpnia 2022 r. list intencyjny. Jednym z celów zadeklarowanych przez uczelnie działań ma być utworzenie studiów wspólnych na kierunku „reżyseria dźwięku”.

Akademie zamierzają również podjąć współpracę w zakresie: prowadzenia wspólnej dydaktyki, badań naukowych i praktyk, organizacji konferencji, seminariów i warsztatów, wymiany kadry dydaktycznej i studentów, udostępnienia potrzebnej infrastruktury i innych zasobów.

Powołany zostanie międzyuczelniany zespół roboczy, którego pracom będą przewodniczyć wspólnie: dr hab. Mateusz Bień z AMKP oraz dr hab. inż. Paweł Małecki, prof. AGH.

List intencyjny podpisali Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Rektor AMKP prof. Wojciech Widłak.

Stopka