28.01.2019

Otwarto nowy budynek Katedry Telekomunikacji


fot. Maciej Talar, KSAF AGH

28 stycznia 2019 r. uroczyście otwarto nowy budynek Akademii Górniczo-Hutniczej. Inwestycja będzie służyć studentom i  pracownikom Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. W wydarzeniu uczestniczyli Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz władze uczelni.

Fotorelacja z otwarcia budynku Katedry Telekomunikacji

Nowy budynek Katedry Telekomunikacji WIET AGH będzie wykorzystywany na potrzeby kształcenia i badań w obszarach związanych z telekomunikacją, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Zostaną w nim uruchomione laboratoria odpowiadające potrzebom kształcenia zgodnym z najnowszymi trendami w dziedzinie telekomunikacji: ultraszybkich sieci komputerowych, systemów komórkowych LTE 4G/5G czy bezprzewodowych sieci teleinformatycznych. Co więcej, studenci będą mogli korzystać m.in. z pracowni sieci optycznych, Internetu Rzeczy, sieci sterowanych programowo i wirtualizacji funkcji sieciowych, radia programowalnego oraz wirtualnej rzeczywistości.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję odbyło się 8 stycznia 2018 roku. Budynek o kubaturze ponad 11 tys. m3 i powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 2 tys. m2 mieści się przy ul. Czarnowiejskiej 74. Na czterech kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe, konferencyjne oraz techniczne. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 21 mln zł, z czego 13 mln zł na jej realizację pochodziło z dotacji celowej MNiSW.

Każde pomieszczenie laboratoryjne dysponuje czterema własnymi, lokalnymi mikroserwerowniami, wyposażonymi łącznie w 32 stojaki telekomunikacyjne o wysokiej nośności, pozwalającymi na montaż sprzętu teleinformatycznego  o  łącznej wadze 32 ton i łącznej mocy zasilania/chłodzenia 80kW. Budynek jest zasilany z dwóch samodzielnych linii energetycznych. Dodatkowo przewidziano dwa niezależne rozwiązania zasilania awaryjnego. W najbliższych tygodniach w obiekcie rozpocznie się proces wyposażania laboratoriów dydaktycznych.

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji to jedna z czołowych jednostek AGH. W 2017 r. otrzymał kategorię A+ przyznawaną wydziałom szczególnie wyróżniającym się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. W dziedzinie teleinformatyki kategoria ta została przyznana tylko dwóm wydziałom w Polsce. Studia oferowane przez WIEiT rokrocznie cieszą się bardzo dużą popularnością wśród chętnych do studiowania w AGH, o czym świadczą wysokie progi na kierunki takie jak Informatyka czy Teleinformatyka oraz duża liczba kandydatów na jedno miejsce.