27.01.2020

Browar Górniczo-Hutniczy otwarty


fot. KSAF AGH

24 stycznia 2020 r. Browar Górniczo-Hutniczy zainaugurował działalność. Symbolicznego otwarcia w postaci odszpuntowania beczki z piwem dokonał Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. Złocistym trunkiem raczyli się licznie zebrani goście, w tym władze uczelni oraz założyciele i akcjonariusze Browaru.

Galeria z otwarcia Browaru Górniczo-Hutniczego (fot. Z. Sulima)

Wydarzenie uświetnił występ Piotra Bukartyka oraz Sekcji Muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Spotkanie poprowadził Piotr Bałtroczyk, który wraz z Rektorem AGH „pojedynkował” się na żarty.

Zebrani goście mogli zobaczyć między innymi serce Browaru – dziesięcio-hektolitrową warzelnię pokrytą miedzianą otuliną oraz 10 dwudziesto-hektolitrowych zbiorników cylindryczno-stożkowych.

Następnego dnia, 25 stycznia, w ramach II Górniczo-Hutniczego Festiwalu Piwa, Browar otworzył swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogli zwiedzać obiekt, poznać sposób jego funkcjonowania, a także smak i jakość powstałego tam trunku. Odbyły się też wykłady i prezentacje o tematyce piwowarskiej oraz spotkania z mistrzami piwowarstwa.

Browar Górniczo-Hutniczy mieści się w Klubie STUDIO. Jest spółką akcyjną, której udziały nabyli m.in. absolwenci, studenci i pracownicy uczelni, łącznie ponad 500 osób. Trzyosobową Radę Nadzorczą Browaru tworzą: przewodniczący – Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka oraz członkowie – prof. Jerzy Lis i prof. Zbigniew Kąkol.

Browar dąży do wykorzystania potencjału środowiska naukowego szkolącego wykwalifikowane kadry z zakresu piwowarstwa poprzez wspólne działania zakresu projektów badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych, współpracę przy realizacji programu dydaktycznego, pozyskiwanie talentów oraz transfer wiedzy i technologii pomiędzy instytucjami. Browar nawiązuje ścisłą współpracę z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego (szczególnie z: Katedrą Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej), Krakowskiej Szkoły Browarniczej, a także z innymi europejskimi uczelniami posiadającymi kierunki związane z browarnictwem.