Władze rektorskie

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Prorektor ds. Współpracy

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

Prorektor ds. Ogólnych