Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Obszary działalności Uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora ds. Studenckich:  

  • pomoc materialna dla studentów,
  • działalność samorządowa, naukowa, kulturalna i sportowa studentów,
  • monitoring losów absolwentów, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów AGH,
  • sprawy wychowawcze i dyscyplinarne studentów,
  • sprawy osób z niepełnosprawnościami,
  • działalność organizacyjna Pionu Spraw Studenckich,
  • nadzór nad Miasteczkiem Studenckim,
  • nadzór nad Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.