Prorektor ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

Obszary działalności Uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora ds. Ogólnych:  

  • polityka kadrowa i płacowa Uczelni,
  • nagrody i odznaczenia dla pracowników,
  • polityka socjalno-bytowa w odniesieniu do pracowników i emerytów AGH,
  • współpraca ze związkami zawodowymi,
  • zasady tworzenia budżetu Uczelni, w zakresie ustalonym przez Rektora,
  • działalność organizacyjna Pionu Ogólnego.