Rektor i prorektorzy

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Anna Siwik, prof. uczelni

Prorektor ds. Studenckich