Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Przewodniczący

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH (WH)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH (WH)

Członkowie

dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH (WH)

dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH (WH)

dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH (WH)

dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH (WH)

dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH (WH)

dr hab. Leszek Porębski, prof. AGH (WH)

dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH (WH)

dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH (WH)

dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH (WH)

 

dr Seweryn Rudnicki (WH)

dr Radosław Tyrała (WH)

 

mgr Sebastian Medoń (Samorząd Doktorantów AGH)