Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (WGGiOŚ)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH (WGGiOŚ)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec (WGGiOŚ)

prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak (WGGiOŚ)

prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska (WGGiOŚ)

 

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. Marta Bąk, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Ewa Kmiecik, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Paweł Kosakowski, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Marcin Krajewski, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. Jarosław Pršek, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Henryk Sechman, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. Anna Świerczewska, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Tomasz Toboła, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. Anna Waśkowska, prof. AGH (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń (WGGiOŚ)

 

dr inż. Paulina Krakowska-Madejska (WGGiOŚ)

dr inż. Edyta Puskarczyk (WGGiOŚ)

mgr inż. Gabriela Kozub-Budzyń (WGGiOŚ)

 

mgr inż. Krzysztof Foltyn (Samorząd Doktorantów AGH)