Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Przewodniczący

dr hab. Diana Dryglas, prof. AGH (WZ)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH (WZ)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryshyn (WZ)

 

dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH (WZ)

dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH (WZ)

dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH (WZ)

dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH (WZ)

dr hab. Piotr Górski, prof. AGH (WZ)

dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH (WZ)

dr hab. inż. Andrzej Paliński, prof. AGH (WZ)

dr hab. inż. Anna Surowiec, prof. AGH (WZ)

dr hab. Beata Tarczydło, prof. AGH (WZ)

 

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz (WZ)

dr inż. Sławomir Ziółkowski (WZ)

 

mgr inż. Mikołaj Grotowski (Samorząd Doktorantów AGH)