Rada Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii

Przewodniczący

prof. dr hab. Zbigniew Pasek (WH)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek (WH)

Członkowie

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz (WH)

 

dr hab. Wacław Branicki, prof. AGH (WH)

dr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH (WH)

dr hab. Jowita Guja, prof. AGH (WH)

dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH (WH)

 

dr Krzysztof Maj (WH)

dr Anna Olszewska (WH)

 

mgr Sylwia Porąbka (Samorząd Doktorantów AGH)