Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Wolny (WFiIS)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. Bartłomiej Szafran (WFiIS)

Członkowie

dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. uczelni (ACMiN)
dr inż. Mateusz Marzec (ACMiN)
dr Andrzej Biborski (ACMiN)
dr hab. Janusz Przewoźnik (WFiIS)
dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha (WFiIS)
dr inż. Paweł Wróbel (WFiIS)
prof. dr hab. Andrzej Baczmański (WFiIS)
dr hab. Andrzej Bernasik (WFiIS)
dr hab. Tomasz Bołd (WFiIS)
prof. dr hab. Piotr Bożek (WFiIS)
prof. dr hab. Kvetoslava Burda (WFiIS)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Burda (WFiIS)
dr hab. Adam Bzdak (WFiIS)
dr hab. Joanna Chwiej (WFiIS)
dr hab. Tomasz Chwiej (WFiIS)
prof. dr hab. Władysław Dąbrowski (WFiIS)
dr hab. Łukasz Gondek (WFiIS)
dr hab. Iwona Grabowska-Bołd (WFiIS)
dr hab. Jakub Haberko (WFiIS)
prof. dr hab. Marek Idzik (WFiIS)
dr hab. Aleksandra Jung (WFiIS)
prof. dr hab. Czesław Kapusta (WFiIS)
prof. dr hab. Zbigniew Kąkol (WFiIS)
prof. dr hab. Andrzej Kozłowski (WFiIS)
dr hab. Małgorzata Krawczyk (WFiIS)
dr hab. Krzysztof Malarz (WFiIS)
dr hab. Jacek Nizioł (WFiIS)
prof. dr hab. Marek Przybylski (WFiIS)
dr hab. Bartłomiej Spisak (WFiIS)
dr hab. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska (WFiIS)
dr hab. Tomasz Szumlak (WFiIS)
dr hab. Renata Szymańska (WFiIS)
dr hab. Tomasz Ślęzak (WFiIS)
dr hab. Jacek Tarasiuk (WFiIS)
prof. dr hab. Zbigniew Tarnawski (WFiIS)
prof. dr hab. Janusz Toboła (WFiIS)
dr hab. Bartłomiej Wiendlocha (WFiIS)
dr hab. Mirosław Zimnoch (WFiIS)
dr inż. Leszek Furman (WFiIS)
dr inż. Katarzyna Matusiak (WFiIS)
dr inż. Lucyna Samek (WFiIS)
dr inż. Radosław Strzałka (WFiIS)
mgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz (Samorząd Doktorantów AGH)

Sekretariat

Krystyna Sobczyk
E-mail: Krystyna.Sobczyk@fis.agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-29-53
Miejsce: bud. D-10, pok. 328