Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Wolny (WFiIS)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Łukasz Gondek, prof. AGH (WFiIS)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran (WFiIS)

prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański (WFiIS)

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła (WFiIS)

prof. dr hab. inż. Marek Idzik (WFiIS)

prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski (WFiIS)

prof. dr hab. Kvetoslava Burda (WFiIS)

prof. dr hab. Piotr Bożek (WFiIS)

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (WFiIS)

prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień (WFiIS)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (WFiIS)

prof. dr hab. Tomasz Ślęzak (WFiIS)

prof. dr hab. Adam Bzdak (WFiIS)

 

dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Bartłomiej Spisak, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. Renata Szymańska, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Tomasz Bołd, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Tomasz Szumlak, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Andrzej Bernasik, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. Janusz Przewoźnik, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Maciej Wołoszyn, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Jakub Haberko, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. Jacek Nizioł, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Przemysław Gawroński, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Aleksandra Jung, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Bartosz Mindur, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Damian Rybicki, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Michał Ślęzak, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Paweł Wójcik, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. Zenon Matuszak, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Sebastian Wroński, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. Wiesław Woch, prof. AGH (WFiIS)

dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH (ACMiN)

 

dr inż. Jakub Bartyzel (WFiIS)

dr Joanna Fiedor (WFiIS)

dr inż. Tomasz Fiutowski (WFiIS)

dr inż. Zbigniew Gorczyca (WFiIS)

dr inż. Krzysztof Świentek (WFiIS)

dr inż. Marcin Wroński (WFiIS)

dr Andrzej Biborski (ACMiN)

dr inż. Kamila Kollbek (ACMiN)

 

 

 

mgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz (Samorząd Doktorantów AGH)