Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa (WIMiC)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Marta Radecka (WIMiC)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Bogusław Baś (WIMiC)

prof. dr hab. Dominik Dorosz (WIMiC)

prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński (WIMiC)

prof. dr hab. inż. Paweł Pasierb (WIMiC)

prof. dr hab. Edyta Proniewicz (WO)

prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz (WIMiC)

prof. dr hab. Piotr Suder (WIMiC)

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (ACMiN)

 

dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. Halina Krawiec, prof. AGH (WO)

dr hab. inż. Magdalena Król, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Marek Smoluch, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Paweł Stoch, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH (WIMiC)

 

dr inż. Piotr Jeleń (WIMiC)

dr Maria Owińska (WIMiC)

dr Agnieszka Podborska (ACMiN)

dr Michał Szuwarzyński (ACMiN)

 

mgr Anna Kot (Samorząd Doktorantów AGH)