Rada Dyscypliny Matematyka

Przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Oprocha (WMS)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH (WMS)

Członkowie

prof. dr hab. Janusz Brzdęk (WMS)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik (WMS)

 

dr hab. Jan Boroński, prof. AGH (WMS)

dr hab. Rafał Kalinowski, prof. AGH (WMS)

dr hab. Rafał Kapica, prof. AGH (WMS)

dr hab. Marek Karaś, prof. AGH (WMS)

dr hab. Piotr Kot, prof. AGH (WMS)

dr hab. Sergiusz Kużel, prof. AGH (WMS)

dr hab. Oleg Morozov, prof. AGH (WMS)

dr hab. Monika Pilśniak, prof. AGH (WMS)

dr hab. Jakub Przybyło, prof. AGH (WMS)

dr hab. Andrzej Żak, prof. AGH (WMS)

 

dr Grzegorz Guzik (WMS)

dr Paweł Morkisz (WMS)

dr Jerzy Stochel (WMS)

 

mgr inż. Natalia Wodka (Samorząd Doktorantów AGH)