Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Przewodniczący

dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH (WIMiIP)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata (WIMiC)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Janusz Konstanty (WIMiIP)

prof. dr hab. inż. Łukasz Madej (WIMiIP)

prof. dr hab. inż. Janusz Majta (WIMiIP)

prof. dr hab. inż. Andriy Milenin (WIMiIP)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko (WIMiIP)

prof. dr hab. inż. Robert Filipek (WIMiC)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik (WIMiC)

prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska (WIMiC)

prof. dr hab. inż. Katarzyna Tkacz-Śmiech (WIMiC)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski (WIMiC)

prof. dr hab. inż. Lucyna Renata Jaworska (WMN)

prof. dr hab. inż. Andriy Burbelko (WO)

prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński (WO)

prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek (WEiP)

 

dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Beata Dubiel, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Beata Hadała, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Sławomir Kąc, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Tomasz Kozieł, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Piotr Migas, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Krzysztof Muszka, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Agnieszka Radziszewska, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Urszula Stachewicz, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Marek Wojtaszek, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Karol Kyzioł, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH (WMN)

dr hab. inż. Remigiusz  Kowalik, prof. AGH (WMN)

dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH (WMN)

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH (WMN)

dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. AGH (WMN)

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH (WMN)

dr hab. inż. Krzysztof  Żaba, prof. AGH (WMN)

dr hab. inż. Piotr Żabiński, prof. AGH (WMN)

dr hab. inż. Anna Kula (WMN)

dr hab. inż. Marcin Górny, prof. AGH (WO)

dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. AGH (WO)

dr hab. inż. Magdalena Kawalec, prof. AGH (WO)

dr hab. inż. Jarosław Jakubski, prof. AGH (WO)

dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, prof. AGH (WO)

dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH (WO)

 

dr inż. Konrad Perzyński (WIMiIP)

dr inż. Radosław Lach (WIMiC)

dr inż. Grzegorz Piwowarski (WO)

dr inż. Grzegorz Cios (ACMiN)

 

mgr inż. Adam Zwoliński (Samorząd Doktorantów AGH)