Rada Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak (WEAIiIB)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (WIMiC)

Członkowie

prof. dr hab. Zbisław Tabor (WEAIiIB)

 

dr hab. Adrian Horzyk, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Eliasz Kańtoch, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Adam Piórkowski, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Piotr Szymczyk, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH (WIMiC)

dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Andrzej Młyniec, prof. AGH (WIMiR)

dr hab. Marzena Bielecka, prof. AGH (WGGiOŚ)

 

dr inż. Andrzej Izworski (WEAIiIB)

dr inż. Krzysztof Rzecki (WEAIiIB)

 

mgr inż. Dagmara Stasiowska (Samorząd Doktorantów AGH)