Rada Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak (WEAIiIB)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (WIMiC)

Członkowie

dr hab. inż. Adrian Horzyk, prof. uczelni (WEAIiIB)
dr hab. inż. Andrzej Skalski (WEAIiIB)
dr hab. inż. Adam Piórkowski (WEAIiIB)
dr inż. Andrzej Izworski (WEAIiIB)
dr inż. Daria Hemmerling (WEAIiIB)
dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz, prof. uczelni (WIMiIP)
dr hab. inż. Andrzej Młyniec (WIMiR)
dr hab. inż. Ewa Zych-Stodolak (WIMiC)
dr hab. inż. Aneta Zima (WIMiC)
mgr inż. Katarzyna Heryan (Samorząd Doktorantów AGH)

Sekretariat

mgr Dorota Maciejowska
E-mail: maciejowska@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-37-91
Bud. B-1, pok. 1