Rada Dyscypliny Informatyka

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko (WIEiT)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Marcin Kurdziel, prof. AGH (WIEiT)

Członkowie

prof. dr hab. Maciej Paszyński (WIEiT)

prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski (WIEiT)

prof. dr hab. inż. Robert Schaefer (WIEiT)

prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel (WIEiT)

 

dr hab. inż. Piotr Faliszewski, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Rafał Dreżewski, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. Maciej Smołka, prof. AGH (WIEiT)

 

dr inż. Katarzyna Rycerz (WIEiT)

 

mgr inż. Mateusz Paciorek (Samorząd Doktorantów AGH)