Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Przewodniczący

dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. uczelni (WIEiT)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. uczelni (WEAIiIB)
dr hab. inż. Aleksander Byrski, prof. uczelni (WIEiT)

Członkowie

prof. dr hab. Leszek Kotulski (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Marek Ogiela (WEAIiIB)
prof. dr hab. Marcin Szpyrka (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Grzegorz Nalepa (WEAIiIB)
dr hab. Andrzej Bielecki, prof. uczelni (WEAIiIB)
dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. uczelni (WEAIiIB)
dr hab. inż. Konrad Kułakowski, prof. uczelni (WEAIiIB)
dr hab. Adam Sędziwy, prof. uczelni (WEAIiIB)
dr hab. inż. Igor Wojnicki, prof. uczelni (WEAIiIB)
dr inż. Jędrzej Byrski (WEAIiIB)
dr inż. Krzysztof Kluza (WEAIiIB)
dr hab. inż. Bartosz Baliś, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Lucjan Janowski, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Jarosław Koźlak, prof. uczelni (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek (WIEiT)
dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Wiesław Ludwin, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Nawrocki, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. uczelni (WIEiT)
prof. dr hab. Maciej Paszyński (WIEiT)
dr hab. inż. Renata Słota, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. Maciej Smołka, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Szymon Szott, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Wojciech Turek, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Tomasz Szydło, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Paweł Topa, prof. uczelni (WIEiT)
dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. uczelni (WIMiIP)
dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. uczelni (WIMiIP)
dr inż. Andrzej Opaliński (WIMiIP)
dr hab. Iwona Skalna, prof. uczelni (WZ)
dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. uczelni (WFiIS)
mgr inż. Piotr Jurkiewicz (Samorząd Doktorantów AGH)

Sekretariat

mgr Kinga Grzesik-Staroń
e-mail: rditt@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617-59-14
bud. D-17, pok. 328