Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (WIEiT)

Zastępcy Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski (WIEiT)

dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH (WEAIiIB)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek (WIEiT)

prof. dr hab. Maciej Paszyński (WIEiT)

prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński (WIEiT)

prof. dr hab. Marek Ogiela (WEAIiIB)

prof. dr hab. Andrzej Bielecki (WEAIiIB)

prof. dr hab. Leszek Kotulski (WEAIiIB)

prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza (WEAIiIB)

prof. dr hab.  Marcin Szpyrka (WEAIiIB)           

 

dr hab. inż. Bartosz Baliś, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Lucjan Janowski, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Jarosław Koźlak, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Piotr Nawrocki, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Renata Słota, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Tomasz Szydło, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Wojciech Turek, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. AGH (WIEiT)

dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Igor Wojnicki, prof. AGH (WEAIiIB)

dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. Danuta Szeliga, prof. AGH (WIMiIP)

dr hab. Iwona Skalna, prof. AGH (WZ)

dr hab. inż. Piotr Kowalski, prof. AGH (WFiIS)

 

dr inż. Piotr Boryło (WIEiT)

dr inż. Roman Dębski (WIEiT)

dr inż. Maciej Woźniak (WIEiT)

dr inż. Weronika Adrian (WEAIiIB)

dr Dariusz Pałka (WEAIiIB)

dr inż. Andrzej Opaliński (WIMiIP)

 

mgr inż. Piotr Jurkiewicz (Samorząd Doktorantów AGH)