Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Przewodniczący

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH (WEAIiIB)

Zastępca Przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza (WIEiT)
dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH (WEAIiIB)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Janusz Gajda (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Andrzej Maciej Skulimowski (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś (WEAIiIB)
prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Andrzej Kos (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska (WIEiT)

dr hab. inż. Piotr Bania, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Wojciech Chmiel, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Józef Duda, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Piotr Kmon, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Joanna Kwiecień, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Piotr Maj, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Paweł Rotter, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Robert Szczygieł, prof. AGH (WEAIiIB)
dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Witold Machowski prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Paweł Russek, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Kamil Staszek, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Wiśniowski, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Tomasz Buratowski, prof. AGH (WIMiR)
dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. AGH (WIMiR)
dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH (WIMiR)
dr hab. inż. Marek Sibielak, prof. AGH (WIMiR)


dr inż. Waldemar Bauer (WEAIiIB)
dr inż. Piotr Gas (WEAIiIB)
dr inż. Ryszard Klempka (WEAIiIB)
dr inż. Rafał Kłeczek (WEAIiIB)
dr inż. Ireneusz Brzozowski (WIEiT)
dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch (WIEiT)

mgr inż. Grzegorz Gajoch (Samorząd Doktorantów AGH)