Wzory wizytówek

Wymagane jest podawanie danych do wizytówek w kolejności podanej
w poniższych wzorach.

Wizytówka wydziału

Polska wersja językowa, format 85 x 55 mm

Wizytówka katedry

Polska wersja językowa, format 85 x 55 mm