Wzory wizytówek

Informacja odnośnie zamawiania wizytówek dla pracowników AGH znajduje się w komunikacie Biura Kanclerza nr 29/2009.

 

Wymagane jest przekazanie danych do wizytówek w kolejności określonej w poniższych wzorach.

Wizytówka wydziału

Polska wersja językowa, format 85 x 55 mm

Wizytówka katedry

Polska wersja językowa, format 85 x 55 mm