Szablony pism firmowych

  • Szablon pisma firmowego
    (szablon ten stosujemy na drukach firmowych ze znakiem graficznym AGH, które należy zamawiać w Dziale Obsługi Uczelni, kontakt: tel. wew. 32 72, e-mail: czachor@adm.agh.edu.pl)
  • Szablon pisma firmowego do obiegu wewnętrznego dokumentów w AGH
    (wzór ten zawiera znak graficzny AGH i pisma te należy drukować na zwykłym papierze.
    Miejsce w lewym dolnym rogu tzw. firmówki jest zarezerwowane na logo jednostki, które można umieszczać, co jednak nie jest wymagane)