System Identyfikacji Wizualnej AGH

System Identyfikacji Wizualnej AGH to zespół reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają utrwalać pożądane opinie na temat uczelni wśród pracowników, studentów i szeroko rozumianych odbiorców zewnętrznych. Sposób, w jaki uczelnia jest postrzegana na zewnątrz oraz przez własnych pracowników i studentów bezpośrednio oddziałuje zarówno na jej pozycję na rynku edukacyjnym, jak też na szeroko pojętą świadomość społeczną. Tworzenie spójnego wizerunku nie tylko pomaga wyróżnić się na tle konkurencji, ale też przekonać potencjalnych współpracowników i studentów do związania się z uczelnią. We współczesnym świecie wyższe uczelnie doceniają wagę świadomego kształtowania wyobrażenia o sobie, czyli o tym, jaki jest ich charakter, co oferują i w jaki sposób to realizują. Również polskie wyższe uczelnie coraz częściej decydują się na opracowanie kompleksowej identyfikacji, której celem jest zaprezentowanie w unikatowy sposób filozofii i metod działania oraz stworzenie oryginalnego wizerunku.

Kompleksową identyfikację tworzą:

  • system wizualny,
  • system zachowań (styl kontaktów z otoczeniem),
  • system przekazu (działania promocyjne).


Zgodnie z badaniami o naszej wiedzy, opinii czy wyobrażeniu, w przeważającej mierze decydują doznania wzrokowe, stąd też kluczową rolę w programie kompleksowej identyfikacji odgrywa system wizualny. To właśnie elementy graficzne mają bezpośredni wpływ na kreację i postrzeganie, przez co pomagają budować prestiż i otwarte, przyjazne oblicze. Zadaniem niniejszego systemu identyfikacji wizualnej jest przedstawienie Akademii Górniczo-Hutniczej jako nowoczesnej uczelni kultywującej tradycje i dumnej ze swej historii oraz kształcącej specjalistów najwyższej światowej klasy.

Podstawowym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej jest Księga Identyfikacji Wizualnej. Jest to uproszczone kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Akademii Górniczo-Hutniczej.