Znak graficzny AGH

Spośród wszystkich elementów bazowych znak graficzny najsilniej wyraża charakter, typ uczelni i styl jej działania.

Znak graficzny Akademii Górniczo-Hutniczej zbudowany jest z sygnetu oraz logotypu.
Sygnet składa się z trzech części, przy czym każda z nich złożona jest z kolei z trzech podłużnych elementów (pasów). Posiada on formę stylizowanego orła, nawiązując w sposób symboliczny i uproszczony do godła uczelni. W wersji wielobarwnej znaku sygnet jest trójbarwny.
Logotyp stanowią inicjały nazwy uczelni, którym nadano indywidualną, specjalnie zaprojektowaną formę literniczą.

Znak graficzny AGH jest jedynym znakiem służącym codziennej identyfikacji wizualnej Akademii Górniczo-Hutniczej. W tej roli zastąpił on godło AGH, które w obecnej formie zarezerwowane zostało wyłącznie do promowania historii oraz dziedzictwa naukowego uczelni.
Należy pamiętać, że znak graficzny jest jednym z wielu elementów alfabetu identyfikacji wizualnej.
Aby projekty w pełni odzwierciedlały graficzny styl uczelni znak powinien być wsparty odpowiednimi krojami pisma, kolorystyką oraz określonymi formami i motywami kompozycyjnymi.

W materiałach promocyjnych istnieje możliwość stosowania znaku graficznego AGH razem z pełną nazwą uczelni w języku polskim lub angielskim. Nazwa ta może zostać zakomponowana symetrycznie bądź asymetrycznie względem znaku.

W układzie symetrycznym pełna nazwa uczelni umieszczona jest pod znakiem AGH i wyśrodkowana względem pionowej osi sygnetu. 

Nazwa polskojęzyczna została zaprojektowana w wersji jedno-, dwu- oraz trzywierszowej; w języku angielskim pełna nazwa uczelni posiada wersję jedno- i dwuwierszowe.
Przy wyborze jednej z tych wersji należy kierować się proporcjami nośnika, oraz względami kompozycyjnymi.