Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej to uproszczone kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawiera opis podstawowych elementów identyfikacji, porządkuje elementy wizualne w celu prawidłowego kreowania wizerunku uczelni oraz wyznacza zasady w zakresie wykorzystania elementów identyfikujących uczelnię w promocji.
 Jej celem jest stworzenie spójnego obrazu uczelni i jego ochrony przed niepotrzebnymi zmianami. Znajdują się w niej plansze przedstawiające gotowe projekty oraz schematy jako wytyczne do rozwiązania konkretnego problemu projektowego.
Księga Identyfikacji Wizualnej adresowana jest do wszystkich osób zaangażowanych w realizację programu identyfikacji, np. działów promocji, administracji, a także do projektantów, agencji reklamowych i drukarń.
Podczas tworzenia nowych projektów nie należy kierować się indywidualnym gustem. Konieczne jest zapoznanie się z przedstawioną w Księdze Identyfikacji Wizualnej ideą estetyczną i konsekwentne stosowanie zawartych w opracowaniu wytycznych projektowych.
Księdze towarzyszy pełny zestaw gotowych, nie wymagających dodatkowego opracowania wersji znaku graficznego. Wersje te zostały opracowane w systemach barwnych Pantone, CMYK i RGB oraz przystosowane do używania w projektach realizowanych przy pomocy różnorodnych technik drukarskich i ekspozycyjnych.


UWAGA:
Znaków graficznych nie należy kopiować czy przerysowywać z żadnych wzorów. Każdorazowo należy je udostępniać w postaci zapisu elektronicznego (plików). Wyjątek stanowi odwzorowanie znaku w bardzo dużych rozmiarach (reprodukcje wielkoformatowe) - jednak wyłącznie wtedy, gdy ze względów technicznych niemożliwe jest użycie znaku zapisanego w pliku.