Pion Spraw Studenckich

Pion zapewnia administracyjną realizację uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Studenckich, który kieruje Pionem.
 
Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik , prof. nadzw.

 

Jednostki podległe Prorektorowi ds. Studenckich