Inspektorat Spraw Obronnych

mgr inż. Zygmunt Siudak
kierownik inspektoratu
T: +48 12 617 32 33
T: +48 12 633 39 03
E: siudak@agh.edu.pl

 

Marta Ząbczyńska
T: +48 12 617 32 33,
T: +48 12 633 39 03
E: zabczyn@regent.uci.agh.edu.pl

 

Podstawowy zakres działań:

  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

Szczegółowe informacje dotyczące obrony cywilnej w AGH

Realizacja ustawowego obowiązku szkolenia ludności z powszechnej samoobrony, która w zakresie zajęć podstawowych i ćwiczeń praktycznych dla osób zatrudnionych ma być organizowana i prowadzona w zakładzie pracy (Akademii Górniczo-Hutniczej) została określona w Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie spełnienia obowiązków obywateli w zakresie obrony cywilnej.

Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie wszystkich pracowników Uczelni do właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń, w tym do wykonywania zadań podczas klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

Dokumenty Inspektoratu Spraw Obronnych

Materiały dydaktyczne do samokształcenia z zakresu obrony cywilnej

1. Charakter zagrożenia rejonu Krakowa w okresie wojny i pokoju

2. Zjawisko bioterroryzmu, postępowanie w przypadku zagrożeń bioterroryzmem

3. Wykrywanie zagrożeń, ogłaszanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz zasady postępowania po ich ogłoszeniu

4. Środki i sposoby indywidualnej i zbiorowej ochrony przed skażeniami

5. Udzielanie pomocy medycznej osobom poszkodowanym podczas wystąpienia zagrożeń

6. Sposoby zabezpieczenia i ochrony żywności, wody przed skażeniami