Pion Rektora

Pion Rektora tworzą stanowiska i jednostki merytorycznie podległe Rektorowi, a organizacyjnie podległe Dyrektorowi Biura Rektora. Biuro Rektora zapewnia administracyjną i merytoryczną obsługę urzędu i działalności Rektora oraz Senatu.

Rektor AGH - prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

 

Jednostki podległe Rektorowi AGH

 
 
Dyrektor Biura Rektora - mgr Przemysław Olszewski
Jednostki merytorycznie podległe Dyrektorowi Biura Rektora: