Pion Rektora

Pion Rektora tworzą stanowiska i jednostki merytorycznie podległe Rektorowi, a organizacyjnie podległe Dyrektorowi Biura Rektora. Biuro Rektora zapewnia administracyjną i merytoryczną obsługę urzędu i działalności Rektora oraz Senatu.


Rektor AGH - prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Jednostki merytorycznie podległe Rektorowi:

 
Powyższe jednostki organizacyjnie podległe są Dyrektorowi Biura Rektora.
 
Dyrektor Biura Rektora - mgr Przemysław Olszewski
Jednostki merytorycznie podległe Dyrektorowi Biura Rektora: