Dział Kadrowo-Płacowy

Pracę działu nadzoruje dyrektor ds. pracowniczych mgr inż. Andrzej Pogonowski

 

Lucyna Kozyra
Kierownik Sekcji Kadrowej

 

Zofia Kurdziel
Kierownik Sekcji Płacowej

 

Ewa Lachowicz
Kierownik Sekcji Gospodarki Funduszem Płac

 

Anna Libera - Porębska
Kierownik Sekcji Zasiłków, Rent i Emerytur

 

Do zadań działu należy w szczególności:

  • realizowanie polityki władz Uczelni w zakresie spraw pracowniczych,
  • prowadzenie dokumentacji osobowej i wynagrodzeń pracowników,
  • planowanie osobowego funduszu płac oraz kontrola jego wykorzystania,
  • obliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń wynikających z nawiązanego stosunku pracy,
  • rozliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • realizowanie obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od pracowniczych wynagrodzeń,
  • przygotowywanie wniosków rentowo - emerytalnych,
  • sporządzanie sprawozdań dla władz Uczelni, MNiSW, GUS z zakresu zatrudnienia i płac,
  • obsługa wniosków w sprawie nagród, odznaczeń i wyróżnień,
  • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu niezbędnej regulacji spraw pracowniczych.

Obsługa spraw kadrowych i płacowych (paw. C-2, parter)

 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 

kadry, pok. 4 (tel. 33-32)
płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej kadry, pok. 2 (tel. 32-52)
płace, pok. 3 (tel. 35-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej kadry, pok. 2 (tel. 32-53)
płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24)              
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacjikadry, pok. 2 (tel. 51-07, 32-52, 32-53)
płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24) 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotykikadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska kadry, pok. 2 (tel. 51-07)
płace, pok. 3 (tel. 48-24)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskakadry, pok. 2 (tel. 32-52)
płace, pok. 3 (tel. 35-30)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki kadry, pok. 4 (tel. 33-32)
płace, pok. 5 (tel. 33-36)
Wydział Odlewnictwakadry, pok. 2 (tel. 32-53)
płace, pok. 3 (tel. 35-30)   
Wydział Metali Nieżelaznych

kadry, pok. 18 (tel. 33-08)

płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

kadry, pok. 18  (tel. 33-08)

płace, pok. 18  (tel. 26-38)

Wydział Zarządzaniakadry, pok. 4 (tel. 33-32)
płace, pok. 5 (tel. 33-36)
Wydział  Energetyki i Paliw

kadry, pok. 18 (tel. 33-08)

płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

kadry, pok. 18 (tel. 33-08)

płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Wydział Matematyki Stosowanej kadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Wydział Humanistyczny   

kadry, pok. 18 (tel. 33-08)

płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Studium Języków Obcych  

kadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportukadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologiikadry, pok. 4 (tel. 33-32)
płace, pok. 5 (tel. 33-36)
Centrum Energetykikadry pok. 4 (tel. 33-32), płace, pok. 5 (tel. 33-36)
Biblioteka Głównakadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)
Centrum e-Learningukadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Centrum Transferu Technologiikadry, pok. 20 (tel. 39-11)
płace, pok. 20 (tel. 39-11)

Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji UNESCOkadry, płace - pok. 20 (tel. 39-11)
Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowejkadry, pok. 2 (tel. 32-52)
płace, pok. 3 (tel. 35-30)
Uczelniane Centrum Informatykikadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Muzeum AGH kadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 Tel. 33-36)

Miasteczko Studenckie AGHkadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Basen AGHkadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetlakadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Wydawnictwa AGHkadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Pion Biura Rektorakadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)
Pion Kształceniakadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)
Pion Nauki kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Pion Ogólny kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Pion Współpracykadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Pion Spraw Studenckichkadry,  pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)
Pion Kanclerzakadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Pion Kwesturykadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Obsługa spraw emerytalno-rentowych i ZUS (paw. C-2, parter)

emerytury i renty pok. 13 (tel. 34-85)
informacje dotyczące kwoty ograniczenia rocznej podstawy składek ZUS (tzw. „30-krotność"), „Płatnik"

pok. 16 (tel. 39-89, 49-29)
wydawanie druków ZUS  RMUA pok. 24 (tel. 40-08)
pok. 16 (tel. 39-89, 49-29)
pok. 13 (tel. 34-85)

 

Gospodarka Funduszem Płac  paw. C-2,  I piętro - pok. 103 (tel. 37-76, 37-52)