Centrum Spraw Pracowniczych

Pracę centrum nadzoruje dyrektor ds. pracowniczych mgr inż. Andrzej Pogonowski

 

Lucyna Kozyra
Kierownik Sekcji Kadrowej

 

Zofia Kurdziel
Kierownik Sekcji Płacowej

 

Ewa Lachowicz
Kierownik Sekcji Gospodarki Funduszem Płac

 

Anna Libera - Porębska
Kierownik Sekcji Zasiłków, Rent i Emerytur

 

Do zadań centrum należy w szczególności:

  • realizowanie polityki władz Uczelni w zakresie spraw pracowniczych,
  • prowadzenie dokumentacji osobowej i wynagrodzeń pracowników,
  • planowanie osobowego funduszu płac oraz kontrola jego wykorzystania,
  • obliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń wynikających z nawiązanego stosunku pracy,
  • rozliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • realizowanie obowiązków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od pracowniczych wynagrodzeń,
  • przygotowywanie wniosków rentowo-emerytalnych,
  • sporządzanie sprawozdań dla władz Uczelni, MNiSW, GUS z zakresu zatrudnienia i płac,
  • obsługa wniosków w sprawie nagród, odznaczeń i wyróżnień,
  • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu niezbędnej regulacji spraw pracowniczych.

Obsługa spraw kadrowych i płacowych (paw. C-2, parter)

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami 

kadry, pok. 4 (tel. 33-32)
płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej kadry, pok. 2 (tel. 32-52)
płace, pok. 3 (tel. 35-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej kadry, pok. 2 (tel. 32-53)
płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24)              
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacjikadry, pok. 2 (tel. 51-07, 32-52, 32-53)
płace, pok. 3 (tel. 35-30, 48-24) 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotykikadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska kadry, pok. 2 (tel. 51-07)
płace, pok. 3 (tel. 48-24)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskakadry, pok. 2 (tel. 32-52)
płace, pok. 3 (tel. 35-30)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki kadry, pok. 4 (tel. 33-32)
płace, pok. 5 (tel. 33-36)
Wydział Odlewnictwakadry, pok. 2 (tel. 32-53)
płace, pok. 3 (tel. 35-30)   
Wydział Metali Nieżelaznych

kadry, pok. 18 (tel. 33-08)

płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

kadry, pok. 18  (tel. 33-08)

płace, pok. 18  (tel. 26-38)

Wydział Zarządzaniakadry, pok. 4 (tel. 33-32)
płace, pok. 5 (tel. 33-36)
Wydział  Energetyki i Paliw

kadry, pok. 18 (tel. 33-08)

płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

kadry, pok. 18 (tel. 33-08)

płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Wydział Matematyki Stosowanej kadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Wydział Humanistyczny   

kadry, pok. 18 (tel. 33-08)

płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Studium Języków Obcych  

kadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportukadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologiikadry, pok. 4 (tel. 33-32)
płace, pok. 5 (tel. 33-36)
Centrum Energetykikadry pok. 4 (tel. 33-32), płace, pok. 5 (tel. 33-36)
Biblioteka Głównakadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)
Centrum e-Learningukadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Centrum Transferu Technologiikadry, pok. 20 (tel. 39-11)
płace, pok. 20 (tel. 39-11)

Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji UNESCOkadry, płace - pok. 20 (tel. 39-11)
Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowejkadry, pok. 2 (tel. 32-52)
płace, pok. 3 (tel. 35-30)
Uczelniane Centrum Informatykikadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Muzeum AGH kadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 Tel. 33-36)

Miasteczko Studenckie AGHkadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Basen AGHkadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetlakadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Wydawnictwa AGHkadry, pok. 4 (tel. 33-32)

płace, pok. 5 (tel. 33-36)

Pion Biura Rektorakadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)
Pion Kształceniakadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)
Pion Nauki kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Pion Ogólny kadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Pion Współpracykadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Pion Spraw Studenckichkadry,  pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)
Pion Kanclerzakadry, płace, pok. 20 (tel. 39-11)
Pion Kwesturykadry, pok.18 (tel. 33-08)
płace, pok. 18 (tel. 26-38)

Obsługa spraw emerytalno-rentowych i ZUS (paw. C-2, parter)

emerytury i renty pok. 13 (tel. 34-85)
informacje dotyczące kwoty ograniczenia rocznej podstawy składek ZUS (tzw. „30-krotność"), „Płatnik"

pok. 16 (tel. 39-89, 49-29)
wydawanie druków ZUS  RMUA pok. 24 (tel. 40-08)
pok. 16 (tel. 39-89, 49-29)
pok. 13 (tel. 34-85)

 

Gospodarka Funduszem Płac  paw. C-2,  I piętro - pok. 103 (tel. 37-76, 37-52)