Pion Ogólny

Pion zapewnia administracyjną realizację uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Ogólnych, który kieruje Pionem.
Prorektor ds. Ogólnych - prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

 

Jednostki podlegające Prorektorowi ds. Ogólnych

 • Centrum Spraw Pracowniczych

  • Dział Kadr
  • Dział Płac
  • Sekcja Gospodarki Funduszem Płac
  • Sekcja Ubezpieczeń Społecznych
  • Dział Socjalno-Bytowy

     · Sekcja Obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
     · Zespół Obsługi Organizacji Społecznych i Ochrony Zdrowia
     · Klub Profesora