Centrum Obsługi Projektów

Celem powołania Centrum Obsługi Projektów AGH jest wypracowanie i wdrożenie mechanizmów ułatwiających realizację projektów w AGH. Centrum zajmuje się obsługą projektów naukowych, badawczych i edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych: krajowych, unijnych oraz międzynarodowych.

 

W skład Centrum Obsługi Projektów AGH wchodzą następujące działy: